oktober 17, 2016

kiropraktor

Vad är en Kiropraktor?

Det är vanligt att lederna i ryggraden förlorar sina normala rörelsemönster. Detta gör att man får svårt att behållen sina hälsa och kroppens normala funktion. Kroppen reagerar då med att leden inte kan röra sig lika mycket som tidigare, en så kallad låsning av leden. Detta kan i sin tur medföra smärta, muskelanspänningar och dessutom ha negativ påverkan på nervsystemet som tappar sin optimala funktion. En kiropraktors roll är att behandla den här typen av problem.

De undersökningsmetoder som en kiropraktor använder sig Kiropraktor i Stockholm Göteborg & Malmöav är rörelsediagnostik, hållnings- och gånganalys, palpationstekniker (att känna för hand) och dessutom neurologiska och ortopediska tester för att ställa diagnos.

Det finns ett mycket vanligt missförstånd som gäller kiropraktorers arbetssätt. Många har fått för sig att kiropraktorer flyttar ben och leder tillbaka till sin korrekta och ursprungliga plats om de förlorat sin normala position. Denna uppfattning stämmer inte med verkligheten. Det kiropraktorer gör är manipulationer eller justeringar som återställer ledens normala rörelseförmåga. Detta gör nervsystemets funktion förbättras medan värk och smärta lindras.

Det som kallas för justering är en typ av manipulationsbehandling som kiropraktorn använder efter att diagnosen ställts. Justeringen utförs kort, snabbt och kontrollerat med händerna. När kiropraktorer justerar en led på detta sätt kan en tryckutjämning ske i ledvätskan och dessutom kan ett knäppande ljud höras.

Det finns också andra behandlingsmetoder som kiropraktorer använder. En av dessa är mjukdelsbehandling. Men oavsett vilken teknik som används utformas den alltid för den enskilde patienten för att bästa resultat och hälsa ska uppnås.

Det krävs en lång grundutbildning för att kunna behandla och kalla sig kiropraktor. Om du går till en legitimerad kiropraktor med en internationellt godkänd utbildning har den kiropraktorn troligtvis en utbildning på fem år.

Manuella metoder

Det finns en mängd olika kiropraktisk behandlingar och de består av manuella metoder som kan kombineras på olika sätt. Med manuella metoder avses att kiropraktorn använder sig främst av sina händer i behandlingen.

Kiropraktorn arbetar både med att hitta orsaken till besvären och att lindra smärtan. En ovanligt stressig arbetssituation eller en dålig arbetsställning kan orsaka värk och spänningar från leder och muskler. En viktig del av behandlingen är därför individuellt anpassade råd och träningsprogram om arbetsställningar och kroppshållning.

Exempel på besvär

Om man till exempel har spänningar och värk axlarna, nacken, stela och spända muskler, nackspärr eller ont i ryggen som orsakats av att muskler och leder inte fungerar som de ska, då är det läge att söka hjälp hos en kiropraktor. Det finns en rad olika besvär som kiropraktorn ofta diagnostiserar och behandlar. Dessa är till exempel molande ryggvärk, ryggskott, ischias, whiplashskador, huvudvärk, stelhet och smärta kring skuldror och axlar, diskproblem, domningar och smärta i armar, ben och höft. Det finns även tillfällen då man kan få behandling vid andra besvär, till exempel idrottsskador, yrsel, migrän, domningar och utstrålande smärtor i ben och armar. Många av de besvär som en kiropraktor kan behandla har blivit väldigt vanliga bland allmänheten. Detta beror säkert delvis på att många har väldigt stillasittande arbeten. Dessutom är det många som skulle kunna bli bättre på att variera sin arbetsställning. Kiropraktorn behandlar besvär och skador som orsakats av störningar i muskler, leder och nervsystem. Som vi vet är alla individer unika och därför är det viktigt med noggrann diagnostisering.

Godkänd utbildning

Kiropraktor är en skyddad yrkestitel. Det innebär att det endast är den som har genomfört en godkänd utbildning och dessutom blivit legitimerad som har rätt att kalla sig för kiropraktor.

Det är enkelt att ta reda på om en kiropraktor är legitimerad genom att ta kontakt med Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, Socialstyrelsen eller Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation.

Vad gör en kiropraktor?

Då första besöket hos en kiropraktiker genomförs sker först en grundlig undersökning av patientens sjukhistoria (anamnes) som tar sin utgångspunkt i patientens besvär. Patienten beskriver då sina problem och sin situation med sina egna ord och sedan utifrån patientens beskrivning så ställer kiropraktorn en rad fördjupade frågor som vanligtvis handlar om arbetssituationen, tidigare kända sjukdomar och eventuell användning av mediciner. Kiropraktorns diagnos ställs sedan utifrån sjukhistorien, en klinisk undersökning och dessutom en eventuell röntgenundersökning. Det händer också att det i somliga fall kan bli aktuellt med remittering till en sjukgymnast eller en ortoped.

Kiropraktorn arbetar genom att behandla muskler och leder med hjälp av särskilda handgrepp med syftet att återställa den bästa möjliga rörligheten i leden. Den här behandlingen kan sedan kompletteras med olika andra behandlingstekniker för muskler. Dessutom är det vanligt med övningsinstruktioner och olika former av rådgivning.

Hur känns behandlingen?

Något som är glädjande för de flesta är att behandlingen oftast är helt smärtfri och dessutom avslappande. Kiropraktisk behandling är mycket sällan smärtsam. Många blir överraskade över hur mild behandlingen är och att den faktiskt känns väldigt lite. Direkt efter behandlingen brukar patienten ofta uppleva smärtlindring och en
ökad rörlighet. Detta bidrar till att kiropraktik har blivit mycket populärt bland stora delar av befolkningen.

Kiropraktorn jobbar alltid med målet att hitta orsaken till smärta och, uppnå en optimal korrigering och optimal funktion. Målet är alltså något mer än enbart en kortsiktig smärtlindring.

Kiropraktorn har en helhetssyn

Kiropraktor Behandling vid värk & ont i armbågenKiropraktik har funnits i hundratals år även om den utvecklats mycket på senare år. Idag är denna form av behandling en självklar del i svensk hälso- och sjukvård. Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder ”att göra för hand”. Kortfattat kan man säga att kiropraktik är ett verksamhetsområde som innehåller diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av störningar av funktion och smärttillstånd med särskilt fokus på nacke och rygg.

Kiropraktorn jobbar enligt biopsykosocial modell och har en helhetssyn på patienten och patientens situation. Med hjälp av de manuella undersökningsmetoderna ställer kiropraktorn diagnos och utför sedan behandling och rehabilitering. Det finns ett tydligt samspel mellan nervsystemet och ryggradens funktion. Det är detta samspel som utgör själva grunden för kiropraktik.

Kiropraktisk behandling

Kiropraktorn undersöker noggrant ryggradens muskler och leder med sina händer. Det är så kiropraktorn diagnostiseras spänningar och ändrade rörelsemönster. Eventuella skador kan också upptäckas på detta sätt. En led som har blivit begränsad i sin rörelse kan orsaka smärta både lokalt men även i andra delar av kroppen.

HVLA-manipulation

HVLA-manipulation innebär en ledmanipulation med mycket hög hastighet och låg amplitud. Den utförs med en helt kontrollerad hastighet, kraft och rörelse för att på så sätt öka rörligheten i leden. Detta leder i sin tur till minskad smärta och förändrat rörelsemönster. HVLA-manipulationen påverkar ledens funktion vilket i sin tur påverkar nervsystemet och dessutom muskulaturen.

Ljudet vid behandlingen

Ljudet som kan höras vid en HVLA-manipulation och som nämnts tidigare innebär en tryckförändring i leden. Detta uppfattas ofta av patienten som ett ”knak”. Detta ”knak” är inga kotor som går sönder eller flyttas utan helt enkelt en tryckförändring. Fenomenet brukar kallas för kavitation.

Säkerhet

Kiropraktik innebär en mycket säker behandlingsmetod. Detta gäller självklart i första hand när den utförs av legitimerade kiropraktorer. Forskning har visat att det är mycket ovanligt med allvarliga komplikationer i samband med kiropraktisk behandling. Det är dock inte helt ovanligt att patienten kan få reaktioner på behandlingen – men detta är inte unikt för just kiropraktiken. Det absolut vanligaste är en lokal ömhet precis i det området som just har behandlats. Det finns dock många undersökningar som visar att dessa reaktioner brukar vara mycket milda och dessutom snabbt övergående.