juli 29, 2016

Meniskskada

Vad är Meniskskada

I knäna har man en form av stötdämpare som ska hjälpa till att göra ens knä mer stabila medan du använder dem genom till exempel att gå eller springa. Dessa kallas för menisker och kan såklart skadas på flera olika sätt. Man kan bland annat dra på sig en skada i meniskerna genom överansträngning eller genom att knät vrids åt ordentligt vilket gör att sprickor kan uppstå eller att en bit av menisken går av.

Graden av hur allvarlig skadan är kommer variera från person till person. Dels så beror det på hur du fått skadan då man kan få den av en mängd olika anledningar. Men detta kommer också påverka hur ens behandling kommer att se ut eftersom en del kan läka det med rehab och en del kan behöva kirurgi.

Meniskerna

Meniskerna som sitter i ens knäled är en form av c-formade skivor. Dessa ska fungera som stötdämpare åt ens knä vid fysisk ansträngning. Man har två stycken menisker i varje knä och om din menisk inte fungerar ordentligt så kan man få andra skador inuti ens knä där ledbanden sitter. Om en bit lossnar kan den till exempel fastna i ens knäled vilket gör att benet helt plötsligt låser till sig när man röra på det.

Men vid en skada i menisken kan man få andra problem som är kopplade till knäleden. Beroende på hur man fått skadan och hur starka ensMeniskskada | Kiropraktor Direktknän är så kan man kombinera meniskskador med en skada i korsband. En korsbandsskada innebär att antingen det främre eller det bakre korsbandet har skadats. Detta leder till att skenbenet kan åka framåt vid vissa rörelser som man kan göra medan man tränar eller utför aktiviteter i vardagen. Vid en kombinerad skada på korsband och menisk så utför man oftast snarast en artroskopisk undersökning för att se hur skadeläget ser ut. Detta görs till exempel efter olyckor där olika skador i korsband och menisker är ganska vanligt förekommande.

Oftast får man en meniskskada till följd av vridvåld under idrott, till exempel ifall man blir tacklad eller om man ramlar snett så att knäet vrids åt kraftigt. Man klarar sig utan en menisk och den trasiga tas bort vid en operation. Men även om man klarar sig bra utan en menisk så kan man lätt få andra problem i framtiden som till exempel artros. Så det är en bra idé att vara försiktig med sin kropp när man tränar så att man inte drar på sig en meniskskada eller någon annan skada för den delen.

Meniskskada symtom

Meniskskador kan orsaka en hel del problem i både fysiska aktiviteter, vardagen och i ens arbete. Symtomen varierar beroende på hur allvarlig skadan är såklart och det kan då också ta olika lång tid för en att upptäcka felet. Men ifall man får något av de nedanstående problemen efter att man varit med om en olycka av något slag, till exempel vridit åt knäet ordentligt, så är det en bra idé att söka hjälp för att få en diagnos och ett behandlingsprogram så snabbt som möjligt.

Smärta vid rörelse av Menisken

Ifall man har en meniskskada så får man en huggande smärta i knäet när man använder menisken. Detta innebär att om du till exempel utför en vridrörelse med ditt knä eller om du belastar det genom att sitta ned på huk så kommer du få en huggande smärta inuti ditt knä. Ifall duMeniskskada svullnad | Kiropraktor Direktharen meniskskada finns det också en risk att du kommer få låsningar, eller upphakningar som det också kallas. Det innebär att du inte kommer kunna sträcka ut ditt ben ordentligt och det kan ta ett tag innan det släpper. Man kan lätt få upphakningar efter man gjort vissa rörelser som ökar risken för en bit av menisken att fastna i knäleden. Så till exempel att sitta ned på knä eller att vara stillasittande under längre perioder kan göra att du får upphakningar när du försöker ställa dig upp. Ifall man får dessa hakningar är det viktigt att nämna det till ens läkare eller specialist då det inte är obligatoriskt vid meniskskador att få dessa låsningar, utan bara en del får dem beroende på hur menisken blev skadad och hur allvarlig den är.

Kraftig svullnad & Låsningar av knät

Ytterligare ett symtom som inte är obligatoriskt för alla att ha är svullnad. Efter du gjort en ansträngning med knäet så kan du få svullnad däri. Så samma saker som kan orsaka en låsning kan generellt också orsaka att du får ett svullet knä. Men svullnad är alltså inte obligatoriskt för att man ska kunna ha en skada i sin menisk.

Det säger sig självt att en meniskskada kan orsaka en hel del problem i ens liv. För den som är fysiskt aktiv en hel del genom någon form av idrott eller gym kommer behöva begränsa sin träning eller skära ned på den helt för att inte orsaka framtida problem med menisken. Men även för den som har ett stillasittande jobb kan det bli problem eftersom man kan få låsningar när man ställer sig upp eller få ont under arbetet. Även enklare saker som hemarbete kan bli jobbigt om det är en allvarlig skada eller om man inte skött sin rehab ordentligt efter att man fått sin diagnos. För att minska på besvären är det alltid bra att minska på belastningen som knäet får genom att inte göra onödiga rörelser och genom att ta regelbundna pauser som låter din knäled vila upp sig ordentligt.

Meniskskada rehab

Ifall man misstänker att man har en skada i en av sina menisker så ska man såklart söka hjälp hos en läkare. Men i vissa fall kan man bli ombedd att vänta ett par veckor eftersom de mindre meniskskadorna faktiskt läker sig själva ifall de inte blir belastade lika mycket. Så ibland blir man hemskickad för att se om besvären är borta efter ett par veckor. Men om det inte hjälper är det sjukgymnastik och operation som gäller. Men om man är äldre eller om det kan undvikas så får man först en operation när man vet att rehab inte fungerar för att läka skadan. Även efter en operation kommer du behöva någon form av sjukgymnastik för att läka upp knäet så att besvären försvinner ordentligt och så att dina problem inte kommer tillbaka.

Sjukgymnastik

Meniskskada Rehab | Kiropraktor Direkt

Rehab vid meniskskada kan variera en hel del men det som är säkert är att för många med skadan så räcker det med sjukgymnastik för att bli helt frisk. Man stegrar sakta upp träningen för att ens skada inte ska bli värre på grund av överansträngning i början av rehabiliteringen. Under din behandling kommer du få göra en del cirkulationsövningar som är till för att din rörlighet i knäna ska bli normal efter din skada. Men ofta så får man också utföra olika former av styrketräning och neuromuskulär träning som ska göra att musklerna i knäleden och benen stärks. Starka ben minskar risken dels för att besvären ska bli värre men också att de ska återkomma.

Titthålsundersökning & Operation

Men i vissa fall kommer rehab inte att räcka för din behandling. Då kommer man till artroskopisk undersökning, eller titthålsoperation som det också kallas. När man utför denna operation kommer man antingen ta bort menisken eller reparera den. Som nämndes ovan så kan man lättare få artros ifall man inte har en menisk så det är alltid rekommenderat att du får den reparerad om möjligheten och erbjudandet finns.

Operationen är enkel och ger bara några små ärr efteråt. Den går också snabbt så trots att det är en operation får du gå hem samma dag och det blir inget komplicerat för en. Operationen sker under lokalbedövning och är således väldigt riskfri jämfört med många andra operationer.

Rehabilitering efter Operation

Men trots att du blivit opererad så kommer du att behöva rehab efteråt. Första dagarna efter att du fått din operation så bör du undvika att stå på benet i den mån det går. Man ska alltså inte överbelasta det eller anstränga sig utan bäst är att hålla sig lugn medan det läker.

Det är viktigt med rätt typ av behandling och övningar efter att du blivit opererad. I din rehabilitering så kommer du få olika övningar av din sjukgymnast och många av dessa kan du göra hemma eller till och med på jobbet. De består ofta av enklare övningar som avser att styrka benet och öka rörelseomfånget på ditt knä. Med andra ord så kommer många av övningarna bestå av olika typer av gångövningar, benlyft och att få upp balansen på knäet.

Allteftersom din skada läkt kan man också öka ansträngningen på sitt knä. Du kan till exempel göra benlyft med vikter, gå längre avstånd och även göra olika övningar som kräver en maskin. Det bästa sättet att förebygga skador i framtiden är trots allt genom att stärka kroppen. Så när din behandling börja nå sitt slut så kan man gärna ta en diskussion med sin sjukgymnast om vilka typer av övningar och träning man kan göra framöver för att fortsatt stärka benen men också förebygga att man får liknande skador igen. Har man opererat bort en menisk kan man till exempel få artros vilket är viktigt att förebygga i den mån det går.