november 11, 2016

Diskbråck symtom

Vad är Diskbråck symtom?

Diskbråck symtom? När man har diskbråck så kan man få en hel del olika symtom. Anledningen är att du får olika problem beroende på vad diskbråcket sitter. Du får diskbråck när en disk i ryggraden går sönder. Dessa sitter mellan kotorna i ryggraden och när innandömet trycker mot nerver eller ryggmärg så kan man få besvär.

Besvären kan vara olika kraftiga beroende på hur allvarligt det är. Och beroende på vilken disk som har gått sönder kan också symtomen se annorlunda ut. Symtomen vid diskbråck i nacken är till exempel annorlunda till en viss del från diskbråck ländrygg. Behandlingen är dock inte överdrivet annorlunda och diskbråck är generellt lätt att diagnostisera. Med andra ord så kan man enkelt få behandling ifall man misstänker att man har diskbråck.

 

Olika smärtor vid diskbråck

Diskbråck Symtom | KiropraktorDirektBeroende på vilken disk som brustit så kommer smärtbilden att se annorlunda ut. Diskbråck i nacken innebär till exempel att du ofta får ont i nacken. Men du kan också få ont i huvudet i vissa fall.

När du istället har diskbråck i bröstryggen så kan du drabbas av smärta i bröstkorgen. Men du kan också drabbas av smärta i armarna, händerna och fingrarna. Det kan göra väldigt ont i vissa fall. Smärtan du har i armarna och bröstkorgen brukar mer vara en strålande smärta som går från den brustna disken.

När man har diskbråck i ländryggen så får man istället väldigt ont i just ryggen. Det sitter ofta i just ländryggen där diskbråcket sitter. Men i vissa fall kan smärtan börja stråla ned i benet och foten. Då kan det handla ischias som kan göra väldigt ont och orsaka en hel del besvär i ens vardag genom försvagat ben och minskad funktion.

Domningar och stickningar vid Diskbråck symtom

Det är inte ovanligt att man får fler symtom än bara smärta. Du kan få domningar och stickningar av olika slag. Du kan också i vissa fall få nedsatt känsel helt och hållet. Hur allvarliga dessa domningar och stickningar är beror lite på hur allvarligt diskbråcket är.

Ifall du har diskbråck i nacken så är det vanligare att man får dessa problem i armarna, händerna och fingrarna. Stickningarna sitter ofta i fingrar och ibland i armarna. Det är dock inte vanligt att man får dessa bekymmer utan smärta är det vanligaste.

Har man diskbråck i ländryggen så kan domningarna och stickningarna dyka upp i ben och fot. Det kallas för ischias och innebär att du får domningar och en strålande smärta som går ned i benet. Man kan också få en tyngdkänsla i benen som gör det svårare att kontrollera rörelserna. Du kan med andra ord få problem med benen i vardagen. I vissa fall drabbas man också av nedsatt känsel.

Allvarligare Diskbråck symtom

Det finns ett par allvarligare symtom vid diskbråck. Dessa är ganska så ovanliga och inget som de flesta får. Men det förekommer. Ett av dessa är allvarliga problem med lederna. Det kan till exempel handla om nedsatt känsel i ben eller armar så att du får problem att använda dem ordentligt i arbetet.

Ett annat allvarligare symtom är att man får svårare att kontrollera urinen och avföringen. Detta är ett väldigt allvarligt symtom och ifall man upptäcker det bör man söka vård omedelbart. Det är dock ett väldigt ovanligt symtom.