maj 8, 2015

Ont i ländryggen? Viktiga Fakta, Övningar & Behandling

Känns din rygg stel? Har du ofta ont i ländryggen?

Undvika kroniska eller svårbehandlade problem!

Ont i Ländryggen Få den bästa ländryggsbehandlingen och bli smärtfri. Din ländryggsbehandling leds av erfarna och legitimerade kiropraktorer på våra kliniker i Stockholm, Göteborg & Malmö.

Att ha ont i ländryggen eller bara allmän ryggvärk det väldigt många som känner bland befolkningen.

Det finns studier som visa att upp till 80% någon gång i livet drabbas av större värk i ländryggen eller annan ryggvärk.

Din värk i ländryggen kan ha orsakas av en rad olika anledningar och det är viktigt att hitta den utlösande/bakomliggande orsaken till din smärta.

Detta gör du tillsammans med en av våra kiropraktorer på din första behandling. Längre ner kan du läsa hur din behandling för att bli smärtfri i ländryggen går till.

Stockholm Tel: 08-124 42 799 | Göteborg Tel: 031-313 05 99 | Malmö Tel: 040-684 93 77

Efter du fått en diagnos av orsak till din värk och ont i ländryggen får du behandling. Du kan ofta känna smärtlindring redan efter första behandlingen.

Det sista steget för att du ska slippa framtida större problem är att di behandlare tar fram ett för dig anpassat rehabiliteringsprogram.

Du får alltid ländryggsbehandling av en legitimerad Kiropraktor med lång erfarenhet hos oss. Förra året behandlade framgångsrikt vi över 300 personer med större ländryggsproblem.

Ont i ländryggen – Vad är det som gör ont?

Ländryggen är en komplicerad konstruktion som består av ett flertal senor, muskler, känsliga nerver och nervbanor som sträcker sig ända upp från ländryggen ned till benen och fötterna.

Slutligen består ländryggen även av själva ryggraden där det, mellan varje kota, ligger en mjuk disk vilken innehåller en mjuk kärna.

Alla dessa delar som hjälper dig kan tyvärr gå ”sönder” och då orsaka ryggproblem som resulterar i att du får ont i ländryggen.

Värken kan sträcka sig från mild till det extrema, allt beroende på vilka delar i ryggen som orsakar dig problem.

Alla upplever värk i ländryggen på olika sätt

Värken som du upplever i din ländrygg kan variera individuellt och vara olika från en gång till en annan.

En sträckning kan exempelvis orsaka extrem värk medan en skadad disk kan resultera i värk på medelnivå, därför är det väldigt viktigt att få sitt tillstånd diagnostiserat för att sedan kunna gå vidare med lämplig behandling.

En ryggskada som lämnas obehandlad eller som behandlas på fel vis kan resultera i kroniska smärtor.

Stockholm Tel: 08-124 42 799 | Göteborg Tel: 031-313 05 99 | Malmö Tel: 040-684 93 77

3 Tips till dig med ont i ländryggen

När det gör ont i ländryggen bör du undvika att sitta då det belastar just den delen av din rygg som krånglar.
Att ligga är alltid bättre än att sitta och att stå och/eller gå är bäst av dem alla.

Det är viktigt att du rör på dig med jämna mellanrum då du annars riskerar att förvärra den stelhet som medföljer värken.

Att du rör på dig hjälper dig också att läka snabbare.

Vilken hjälp finns när du har ont i ländryggen?

För att snabbare tillfriskna finns ett flertal möjligheter – någon som kan hjälpa dig på vägen är din Kiropraktor hos Kiropraktor Direkt.

Ont i Ländryggen Behandling – Steg för Steg

Steg 1 – Identifiera grundproblemet för att Du ska minska framtida ländryggsproblem

Första steget mot att du ska bli återställd och smärtfri, är att identifiera den bakomliggande orsaken till att du har ont i ländryggen.

Din behandling inleds med att din kiropraktor hjälper dig genom att först diagnostisera dina ryggproblem.

Inte alltid där smärtan sitter som är orsaken till värk i ländryggen.

Du kan ha svårt att se det när du har ont i ländryggen men bara för att värken sitter på ett ställe innebär det inte att det är där grundproblemet finns. Grundorsaken till dina problem kan vara allt från svaga vader till snedvriden nacke.

Våra kiropraktorer har förutom 5 års utbildning i många fall 10 års erfarenhet av ländryggsproblem. Till skillnad från oerfarna behandlare kan de snabbt se på din kropp var grundorsaken finns.

Det gör att du snabbare kan stärka och förebygga för framtiden.

Steg 2 – Välja den/de mest effektiva behandlingsmetoderna för dig och din rygg!

Vilken behandling är bäst för att dig?

Din kiropraktor förklarar vilken behandlingsmetod som är mest lämpad för dg. Vilken metod som används för att du ska slippa ha ont i ländryggen går först att säga efter du träffat din kiropraktor.

Kiropraktorn arbetar genom att exempelvis mjuka upp stela leder och muskler, något som kan åstadkommas via massage, töjning eller en kiropraktisk justering.

Det sistnämnda innebär att kiropraktorn försiktigt separerar leden för att sedan ge den en snabb knyck vilket återställer rörligheten i leden.

När din rygg känns bättre är det mycket viktigt att du vidtar åtgärder för att slippa drabbas av värk i ländryggen igen.

Steg 3 – Ditt egna unika tränings- & rehabiliteringsprogram

Kan jag inte bara göra några ländryggsövningar jag hittat på nätet?

Det är inte lämpligt att bara chansa och köra en ländryggsövning som du kanske hittat på nätet för. Det finns risk för att du har andra bakomliggande problem som i värsta fall förvärras. Alltså kan du få mer problem istället för att bli smärtfri.

Går det att träna under behandlingen av min ländrygg?

Ja det finns flera olika träningsformer som kan vara lämpliga. Att promenera, att cykla och att simma är några mycket effektiva träningsformer som inte belasar din rygg till någon större eller skadlig grad.

Vill du träna lite medan din värk fortfarande är närvarande så är simning det allra bästa valet eftersom det innebär minimal belastning på ryggen.

Om du brukar på på gym så kan du fråga en deras tränare om de mest lämpliga träningsformerna och träningsmaskinerna för dig och i vilken utsträckning du bör träna.

Om du har haft långvarig värk eller en envis återkommande värk finns en risk att din rygg är permanent stel.

I det läget vill du helst kombinera din träning och rehabilitering med exempelvis en kiropraktor eller en naprapat för att mjuka upp din rygg och återfå din naturliga rörlighet.

Fakta om Ont i Ländryggen – Lumbago, Ischias med mera..

Ländryggsmärta (lumbago) är ett mycket vanligt sjukdomstillstånd.
Akut lumbago har god prognos med över 60% besvärsfria inom 2 veckor och 80-90% inom 3 månader.

Ryggsmärtor som varar mer än 3 månader har däremot en sämre långtidsprognos med stor risk för att bli kroniska.

Chansen att kunna rehabiliteras tillbaks till arbetslivet efter sjukskrivning mer än 6 månader på grund av ryggsmärtor har visat sig vara låg.

Man kan grovt dela in ländryggsmärta i 2 grupper;

 • Ländryggsmärta utan bensmärta (lumbago, rygginsufficiens)
  • Ländryggsmärta med bensmärta (ischialgi, lumbago-ischias)

Vanliga orsaker som gjort att Du fått ont i ländryggen

Orsaken till ländryggsmärta i det enskilda fallet förblir ofta okänd.

Ett antal riskfaktorer för kronisk ländryggsmärta har identifierats, däribland hög ålder, tidigare ryggproblem, depression, ångest och missnöjdhet med arbetet.

I en undersökning av en grupp primärvårdspatienter med rygg-/bensmärta kunde man efter 4 veckor finna en förklarande diagnos hos endast ca 13%.

Det viktiga blir istället att i det enskilda fallet utesluta behandlingsbara allvarliga orsaker till att du har ont i ländryggen. Viktiga differentialdiagnoser är:

 • Diskbråck
  • Spondylolistes (kotglidning)
  • Spondylodiskit (infektiös process i ryggraden)
  • Kotkompression beroende på osteoporos
  • Metastaserande malignitet
  • Spinal stenos
  • Spondyloartropatier
  • UVI/pyelonefrit

Stockholm Tel: 08-124 42 799 | Göteborg Tel: 031-313 05 99 | Malmö Tel: 040-684 93 77